کوییز درس کنترل عفونت

•از ملاحظات مهم رعایت بهداشت دست میتوان به
– کوتاه بودن ناخن دست،
–پرهیز از استفاده از انگشتر و دیگر زیور آلات در دست،
–و پرهیز از استفاده از ناخن مصنوعی اشاره کرد.
•بطور مختصر دلیل هر یک را ذکر فرمایید.
•SAL : STERILITY ASSURANCE LEVEL چیست؟
•تمیز نبودن وسایل قبل از استریلیزاسیون و بار زیاد اتوکلاو چه مشکلی ممکن است ببار بیاورد؟