نمونه سوال

چهار استراتژی درمانی برای بوی بد دهان ذکرفرمایید:

 

در مورد تاثیر    AGE  ها در پیشرفت بیماری پریودنتال توضیح دهید:

آیا بیماری پریودنتال هم از عوارض استئوپورز میباشد؟ توضیح دهید.

خونریزی از لثه در بیماران لوکمیک چگونه است؟ علت آن را بطور مختصر توضیح دهید:

تاثیر     Biphosphonate    ها در درمان استئوپورز بر روی کدام سلولهای استخوانی و چگونه است و منجر به چه چیزی میشود؟

سه تا از ترکیبات  VSC را نام ببرید:

مکانیسمی را پیشنهاد دهید که بدتر شدن کنترل قند خون همراه با بیماری پریودنتال شدید را توضیح دهد:

دستگاه   Halimeter بوی بد ناشی از چه ترکیباتی را کشف میکند؟

نمونه سوالات ۹۲